Viis valeväidet, mille õiget vastust iga alustav tudeng võiks teada

 
1.    Kui salvestan auditooriumis vaikselt enda seadmega loengut, siis mingit jama ei tule!
Päris nii see ikka ei ole. Iseenda jaoks konspekteerida on küll lubatud ja selleks tohib abivahendina kasutada nii nutiseadet kui diktofoni, aga kui salvestis jõuab avalikkuse ette, pole see tehtud enam ainult enda tarbeks. Enda jaoks tehtud salvestist avalikustada kindlasti ei tohi, sest kui nii teed, oled loonud olukorra, kus info ei ole enam sinu kontrolli all. Avalikustamisega tuleb kaasa suur oht rikkuda kellegi õigusi või põhjustada talle kahju. 
Kui soovid iseenda jaoks salvestada, on heaks tavaks oma salvestav seade panna auditooriumis nähtavasse kohta, et ka teised teaksid salvestamisest. Kui aga kehtib kokkulepe, et salvestada ei tohi, kehtib see ka Sinu mistahes seadmetele. 
 
2.    Keegi ei keela mul rebastepeo pilte ja videosid sõpradega jagada!
Saab küll keelata, sest teise inimese isikuandmeid tohib jagada ikka tema enda nõusolekul. Kehtib vaid üks erand: kui teed pildi vaid isiklikuks kasutamiseks, näiteks endale mälestuseks, siis pole teiste nõusolekut vaja. Jäädvustatu jagamist sõpradega loetakse teinekord küll ka isiklikuks kasutamiseks, mida tohib teha, aga pea meeles, et kui pilt on juba sotsiaalmeedias, hakkab see elama oma elu, mida Sina ei kontrolli. Samuti ei loeta sõprade ringiks sotsiaalmeedia kontakte. 
Kui rebastepeol ei ole võimalik pildile jäävatelt inimestelt nõusolekut küsida, siis kadreeri parem juba oma foto selliselt, et võõrad jääksid Sinu pildil tuvastamatuks või veel parem, hoopis pildilt välja.
 
3.    Vanad sotsiaalmeedia postitused kaovad ära juurdevoolava infotulva alla!
Selle peale lootes võid kahjuks pettuda, sest iga avaldatud postitus jätab digimaailma jälje, mis on leitav. Näiteks võib tehisintellekt uuesti ellu äratada Sinu postituse ka saja aasta pärast, kui keegi kavatseb seda tänases mõistes kunagi tulevikus kommenteerida, laikida või jagada. 
Parem kustuta kõik postitused ise ära, mis Sinu uue imagoga kokku ei käi. 
 
4.    Kui kandideerin tööle, võib tööandja minu käest küsida kõike!  
Ei või! Küsida võib neid asju, milleks on tööandjal õigustatud huvi, seadusest tulenev kohustus või õigus. Lisaks peab tööandja selgitama, miks või milleks ta infot küsib ja kuidas ta seda kasutab. Mõelge, kas näiteks hotelli administraatorina tööle asumise eelduseks on tööandjal oluline teada, millised on kandideerija hobid või lemmiktoidud. Ilmselt mitte. Küll aga on oluline haridus, eelnevad töökogemused ja keelte oskus.
 
5.    Kooli heaks töötav andmekaitsespetsialist on ainult Andmekaitse Inspektsiooni käepikendus!
Õige vastus on, et kooli andmekaitsespetsialist on ka Sinu abimees, kui on vaja teada, kuidas kool andmeid töötleb. 
 
Vii end kurssi rohkemate väidetega, millesse tasub kriitiliselt suhtuda 
 


EST