Startup Estonia otsib assistenti

Startup Estonia otsib assistenti

Ootame enda sekka
assistenti, kelle jaoks on startup-maailm
põnev ja huvipakkuv!

Startup Estonia on Eesti
startup-kogukonna organisatsioonide, startuppide ja liikmete esindajaks ja
katusorganisatsiooniks. Esindame kohalikku startup-ökosüsteemi väljaspool
Eestit, võtame vastu arvukaid välisdelegatsioone, korraldame startup-kogukonna
tutvustusüritusi ja koordineerime startup-viisa programmi. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Igapäevatöö pakub sulle:    

 • Võimalust arendada ennast ja Eesti startup-ökosüsteemi

 • Toetavat tiimi ja põnevaid rahvusvahelisi
  koostööpartnereid

 • Paindlikku tööaega ja kvaliteetset
  töökeskkonda.

Milline võiks olla meie tulevane tiimiliige?

 • Oled igapäevategevustes meeskonnale toeks;

 • Näed väljakutsetes võimalusi, mitte
  takistusi;

 • Sinu paindlikkus ja positiivsus aitavad
  Sul alati lahenduseni jõuda;

 • Sind ei heiduta kiire töörütm ja suhtlusrohked
  päevad;

 • Sul on varasem kogemus dokumendihalduse
  korraldamisel ja klientidega suhtlemisel;

 • Oled ürituste korraldamise oskused juba
  omandanud ja läbi proovinud;

 • Suhtled kõnes ja kirjas vabalt nii eesti
  kui ka inglise keeles.

Ootame Sinu CV-d
ja motivatsioonikirja (inglise keeles) aadressile [email protected] hiljemalt
15.detsembriks.
Informatsiooni
töö kohta jagab Maarika Truu [email protected]