Kiirabibrigaadid panevad Haapsalu kesklinnas oskused proovile

Haapsalus algab teisipäeval, 9. juulil, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Terviseameti koostöös korraldatav kahepäevane, ligi 180 osavõtjaga V Eesti Kiirabi Liidu simulatsiooniõppus, mille käigus panevad kiirabibrigaadid ennast proovile erinevates erakorralistes olukordades ning mille eesmärgiks on tõsta kiirabis töötava personali kompetentsust ning tõhustada kiirabiteenuse kvaliteeti. Esimest korda korraldatakse õppus linnakeskkonnas, kõik on oodatud kiirabimeeskondadele kaasa elama.

Õppusel osalevad kiirabibrigaadid lahendavad kiirabi igapäevatöös ettetulevaid situatsioone. “Kiirabibrigaadidel tuleb elustada, aidata ägeda südame- ja veresoonkonna haigestumise, traumade ning muude erakorraliste olukordade korral,” räägib õppuse peakorraldaja, Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov ning lisas: “Selliseid õppusi korraldatakse kiirabiteenuse kvaliteedi tõhustamiseks ja kiirabisüsteemis töötavate inimeste motivatsiooni tõstmiseks, aga ka erakorralise meditsiini populariseerimiseks.”

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul on antud simulatsiooniõppus eriline, sest see on üles ehitatud kutsemeisterlikkuse formaadis, mis tähendab, et erinevate kiirabibrigaadi pidajate brigaadid lahendavad praktiliste tegevuste käigus väga erinevaid situatsioon-ülesandeid. “Õppuse ülesanded on üles ehitatud selliselt, et need sisaldavad kiirabibrigaadi jaoks tegutsemist kannatanute abistamisel väga erinevates, paljudel juhtudel ka kriitilistes olukordades,” ütles Pahla.

Õppus võimaldab hinnata ja võrrelda ühe ning sama ülesande lahendamise situatsioonis võistluses osalevate erinevate kiirabibrigaadide liikmete tegutsemist, ning teha seejärel koondanalüüsi läbi järeldusi, millistes kiirabilistes olukordades on vajalik edaspidi rohkem keskenduda kiirabipersonali kompetentsi tõstmisele. “Samuti saame infot selle kohta, mis valdkonnas tuleb panna rohkem rõhku kiirabitöötajate koolituste korraldamisele ning ühtlustada kiirabi standardeid läbi ühtsete teenuse kvaliteedi-indikaatorite ning kiirabi tegevus- ja ravijuhiste uuendamise ning nende kinnitamise töö-alaseks järgimiseks kõigile riigis tegutsevatele kiirabibrigaadidele,” selgitas Pahla.

Õppuse järeldustest tekivad väljundid, mida rakendatakse igapäevatöös ning see loob täiendavad eeldused kiirabitöötajate kompetentsuse ning kiirabiteenuse kvaliteedi tõusuks kogu riigis. Simulatsioonipäeva lõpus toimub õppuse arutelu, millest võtavad osa kõik hindajad ja kiirabibrigaadide liikmed.

Seekord on õppus eelnevatest erinev, sest 10. juuli õppuse sündmused toimuvad otse Haapsalu kesklinnas – Haapsalu promenaadil, piiskopilinnuses ja raudteemuuseumis. Samuti stardib 10. juuli hommikul kell 10.00 Haapsalu kultuurikeskuse eest kiirabiparaad. Kõik on oodatud sündmustele ja õppusele kaasa elama. 9. juulil toimub kogu tegevus Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Õppusel osalejate hulgas on 19 kolmeliikmelist kiirabibrigaadi, 39 hindajat, 40 rollimängijat ja kaasaelajad. Oma kiirabibrigaadid on võistlema saatnud Tallinna Kiirabi, Tartu Kiirabi, Pärnu haigla Kiirabi, Karell Kiirabi, Eesti Kaitseväe kiirabi, Regionaalhaigla kiirabi ja koos Eesti kolleegidega paneb oma oskused ning teadmised proovile ka Läti kiirabibrigaad.

Kiirabi simulatsiooniõppust peetakse viiendat korda, esimene taoline toimus Regionaalhaigla eestvedamisel 2015. aastal. Kiirabiõppused on populaarsed ka väljaspool Eestit.

Regionaalhaigla kiirabibrigaadid on korduvalt osa võtnud Leedus, Tšehhis, Poolas toimunud võistlustest. Palangas 2018. aastal pälvis Regionaalhaigla kiirabibrigaad parima rahvusvahelise meeskonna tiitli. Õppustel läbitud ja omandatud realistlike situatsioonülesannete tulemusel on kiirabitöötaja enim valmis abistama kriitilises seisundis patsienti ning patsient saab parimat abi.


EST